Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING YINC connect B.V.

YINC connect B.V. (hierna: ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening zoals het aanbieden van ons Talentmanagementsysteem Rough Gem, een Talentscan en het organiseren van (incompany) trainingen en sessies in het kader van teamontwikkeling, verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.YINC connect B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving ten aanzien van de gegevensverwerkingen.Contactgegevens YINC connect B.V. Jonkerbosplein 52 (52 Degrees) 6534 AB Nijmegen Nederland Telefoon: +31 24 352 98 10 Mailadres: info@yinc-international.com

Verwerking van uw gegevens

Wij kunnen uw gegevens verwerken als u gegevens aan ons verstrekt via email of telefoon of via het contactformulier op onze website. Daarnaast verwerken wij de gegevens die u invult in de Rough Gem en Talentscan. Het kan voorkomen dat wij de gegevens via derden verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u via uw werkgever wordt opgegeven voor een teamsessie, een (in-company) training, het invullen van een talentscan of voor een assessment of via een professional die u begeleidt.

Persoonsgegevens

YINC verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, waaronder (zakelijk) e-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Opleidingsniveau
 • Gegevens personeelsdossier
 • Documenten personeelsdossier
 • Land van vestiging
 • Zakelijke gegevens, zoals de organisatie waar u werkzaam bent, uw functie en expertisegebied
 • Deelname aan trainingen
 • Deelname aan teamsessies
 • Autorisatieniveau van een Rough Gem professional
 • Inhoud van communicatie
 • Uw profiel en berichten in de Rough Gem
 • Datum en tijdstip van de Talentscan
 • Inhoud en uitkomst Talentscan (persoonlijke rapportage)
 • Permissie voor online aankopen.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen met betrekking tot het gebruik van ons Talentmanagementsysteem Rough Gem inclusief Talentreviews en Talentscans, het onderhouden en beheren van onze portal ten behoeve van online aankopen en het bieden van trainingen en teamontwikkeling. Meer concreet verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Onderhouden van contact met en verstrekken van informatie aan kandidaten, professionals en deelnemers aan trainingen en teamsessies;
 • Aanbieden en faciliteren van de Rough Gem en de Talentscan;
 • Controleren van de identificatie bij scans met het e-mailadres en de geboortedatum;
 • Om de kandidaat te kunnen ondersteunen bij eventuele technische problemen tijdens het gebruik van de Rough Gem of het maken van de Talentscan;
 • Verstrekken van de rapportages;
 • Koppelen van kandidaten aan de juiste professional;
 • Onderzoeksdoeleinden;
 • Het maken van rapportages en analyses om de dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • De organisatie en planning van (in-company) trainingen en teamsessies;
 • Faciliteren en bieden van toegang tot onze portal en het beheer en onderhoud daarvan;
 • Uitvoeren van de implementatie van de Rough Gem en begeleiding binnen organisaties;
 • Het afhandelen van vragen, klachten en opmerkingen;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketingactiviteiten, zoals het toesturen van nieuwsbrieven en informatie over onze producten, diensten en activiteiten;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen;
 • Het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die met u of uw werkgever is gesloten voor het gebruik van de Rough Gem, een Talentscan, teamsessie of training. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daar gerechtvaardigde belangen bij hebben, zoals onze diensten op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen verlenen en te kunnen verbeteren, de bescherming van onze financiële belangen en het beheer en onderhoud van onze systemen en eigendommen.Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming dan zullen wij u deze afzonderlijk vragen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een mail te sturen naar info@yincconnect.com

Derden

Om onze diensten goed te kunnen verlenen wisselen wij een aantal persoonsgegevens uit met derden, zoals met onze IT-leveranciers van de website en onze systemen, de Rough Gem en Talentscan, en onze boekhouder. In het kader van trainingen kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met de opleiders. Het zou kunnen voorkomen dat wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden opgeslagen als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, omdat deze wordt verstuurd via Mailchimp. Ook als u contact met ons opneemt of een bericht voor ons plaatst via LinkedIn of Twitter worden uw gegevens buiten de EER verwerkt. De EER bestaat uit alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Mailchimp, LinkedIn en Twitter zijn allemaal partijen die onder het “EU/US Privacy Shield” vallen. Dit betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de genoemde doelen in deze privacyverklaring. Wij zullen ons ook houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Wij hanteren daarom een actief beveiligingsbeleid. Zo maken wij gebruik van ‘double encrypted data’ en zijn er in de online systemen verschillende autorisatieniveaus ingeregeld. Ook de verbindingen zijn beveiligd zodat uw gegevens alleen versleuteld worden verstuurd.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en terugkoppelingen en advies te kunnen geven door middel van rapportages aan de professionals.

Cookies

Op onze website worden functionele cookies gebruikt om de website op een goede wijze te kunnen gebruiken. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren. Ook maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.De laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd en wij delen uw gegevens niet met Google. Alleen een deel van het IP adres van uw apparaat wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google is EU-VS privacyshield geregistreerd. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google Analytics.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Als u daar een verzoek voor doet, zullen wij u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken aan u verstrekken. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te laten passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@yincconnect.comOm te voorkomen dat wij de persoonsgegevens van een andere persoon verstrekken verzoeken wij u om u bij indiening van uw verzoek te identificeren. Dat kan bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 januari 2019.Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. Nieuwe versies zullen wij altijd op de website publiceren. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

WIL JIJ OOK JOUW FIJNSTE LEVEN LEVEN?
MAAK EEN AFSPRAAK OF MELD JE DIRECT AAN.