PERSONA

Persona, Latijns voor “masker” of “rol” is een begrip dat verwijst naar de maskers die in de klassieke oudheid werden gebruikt door toneelspelers om een gespeelde rol mee aan te duiden. 

De persona is het ideaalbeeld van onszelf, dat we als masker aan de buitenwereld tonen. Het heeft als functie, dat je geaccepteerd wordt door de maatschappij. De persona vertegenwoordigt een stuk van het “Ik”, namelijk het stuk dat naar de buitenwereld is toegekeerd. Het sociale aspect of rol die de persoonlijkheid vervult. Het is een compromis tussen de eisen van de omgeving en de structurele innerlijke bepaaldheid van het individu. 

We hebben als mens de neiging om alle psychische kanten van onszelf, die we niet willen laten zien, te onderdrukken of te verdringen en een “masker’ op te zetten. We laten dan als het ware een ideaalbeeld van onszelf zien aan de buitenwereld. Situatie afhankelijk kan iemand verschillende maskers dragen. 

De persona kan ons voordeel bieden en vooruithelpen. Een goed aangepaste persona is ook een manier om de sociale omgang soepel te laten verlopen. Het gevaar ligt op de loer, dat als je je teveel met jouw rol identificeert, je kan vervreemden van jouw natuur. De maskers laten dan in feite een ander beeld zien, dan wat er werkelijk van binnen speelt. Het is niet zo verwonderlijk dat iemand die altijd zijn maskers heeft getoond, zich plots realiseert dat zijn leven leeg voelt en eigenlijk niet goed weet waar zijn of haar echte interesses liggen. Om echt te worden zoals je bedoeld bent, is het handig om te verkennen welke maskers je laat zien en wanneer deze maskers worden opgezet. 

Klopt het beeld wat je aan de buitenwereld laat zien, met hoe het vanbinnen voelt? En wat wil je er mee bereiken? Ga eens bij jezelf te raden en of dit slechts tijdelijk is of dat je jezelf langzamerhand bent kwijtgeraakt. Heb je soms het gevoel dat je wordt geleefd en te weinig van jezelf laat zien? Wat is jouw passie? Wie ben jij echt van nature en mag je dat laten zien? Wat maakt dat je zo ver van jezelf bent afgedwaald? Wie wil je iets bewijzen? 

Wil je dit onderzoeken? Ik denk graag met je mee .